En mycket trevlig, under­hållande, ifråga­sättande, lagom svart julbok av Henrik Valentin, där jag står för både form­givning och illustra­tioner.