Grönt är skönt!

Jag är fortfarande lite kär i dessa godisfärgade kondom­konvolut – mitt första uppdrag för Grön Ungdom.

Att låna tändsticksplånets form var en billig och bra för­packnings­lösning eftersom man undviker lim och krång­liga moment när man skall stoppa in kondomen. Sen åter­stod bara att skapa en rak, grafisk, ståndaktig symbol.

Se även: programförklaringen och valutskicket.