Annonser
& presentkort

Få gillar knalliga färger lika mycket som Helena på Skillinge Emalj, förutom jag förstås ;-). I annonsering och trycksaker används konsekvent den vackra indigoblå emaljskylten – som även är företagets logotype.

Annonsernas komprimerade layout och trånga typografi är inspirerad av gamla tidningsurklipp och »ihoppusslad« endast av typsnitt som Helena själv använder i sin verksamhet.