bokdesign + illustrationer!

En mycket trevlig, under­hållande, ifråga­sättande, lagom svart julbok av författaren och dramatikern Henrik Valentin. Jag står för både form­givning och illustra­tioner.

Se även, för samma författare, »Tick tack tiden består«.