Grön Ungdom-kampanj

Ett minskat köttätande och ett bättre klimat är målet för denna Grön Ung­dom-kampanj. Jag fick ta fram en flyer med värv­nings­talong, en affisch, en textilkasse, pins och runda klister­eti­ketter.

Vid skisstadiet innehöll bokstäverna bilder av kött – snyggt och uppseende­väckande! Men över­drivet pro­vo­cerande, tyckte vissa inom för­bundet.

Se även, för samma uppdragsgivare, programförklaringen, valutskicket och kondomkonvoluten.