Anamma-annonser

Mitt längsta och kanske viktigaste engagemang som designer hittills har varit med den gröna matproducenten Anamma, där jag som ensam formgivare ansvarat för all design och art direction i drygt arton år.

Tre logotyper, flera förpackningsserier, många annonskampanjer och otaliga trycksaker har sett dagens ljus. Jag har även ansvarat för mäss- och butiksmaterial.

Det har varit enormt spännande att både påverka och följa Anammas fantastiska utveckling. I och med den mycket vältajmade övergången från vegetariska till veganska produkter 2014 ökade försäljningen ytterligare och företaget kallades i fackpress för »Sveriges matraket«.

Dessa annonser för veckopress tog jag fram strax innan varumärket såldes till storkoncernen Orkla. Orkla var inte förtjusta i annonsen med hundar, men de som drev Anamma innan försäljningen var mera öppna för nya idéer och utbrast ofta, när jag visade upp skisser: Kul! Kör!

Se även, för samma uppdragsgivare: förpackningar, logotype & visitkort, ytterlåda, affisch & övriga trycksakerdigitala banners.