en arkitektonisk logga

Skulle logotypen för Lund Nano Lab lyfta fram forskningen som bedrivs där – eller själva byggnaden? Eftersom nanoforskningen här  går i raketfart var svaret självklart.