Logotypeskiss

En handritad, typografisk logotype för Fructesso, en bubblig fruktdryck från Kiviks Musteri.