En lysande blå folder

En presentation av Lund Nano Lab, Lunds ansedda forskningslabb.

Se även loggan jag tog fram åt dem.